2018-2019 o’quv yili uchun o’tish ballari 

Ta`lim yo’nalishi Davlat granti To’lov kontrakt
O’zbek Rus O’zbek Rus
Max Min Max Min Max Min Max Min
Kompyuter injiniringi (“Kompyuter injiniringi”) 149,6 122,4 122,9 100,3 120,8 94,5 99,3 69,0
Kompyuter injiniringi

(“AT-Servis”)

137,9 113,0 111,8 71,1
Dasturiy injiniring 153,1 129,0 111,7 97,1 127,5 86,2 96,0 77,5
Telekommunikatsiya texnologiyalari (“Telekommunikatsiyalar”) 116,7 102,3 108,9 82,3 102,0 76,2 80,4 69,2
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb-ta`limi 115,8 106,8 85,3 85,3 104,4 90,7 76,8 56,8
Axborot xavfsizligi 130,8 110,7 108,0 108,0 92,4 68,2 94,3 75,3

2016-2017 o’quv yili uchun o’tish ballari

Ta`lim yo’nalishi Davlat granti To’lov kontrakt
O’zbek Rus O’zbek Rus
Max Min Max Min Max Min Max Min
Kompyuter injiniringi (“Kompyuter injiniringi”, “AT-Servis”) 168.5 136.3 161.4 128.8 135.9 109.7 127.2 87.7
Dasturiy injiniring 151.6 121.5 140.8 122.1 117 90.7 120.9 103.3
Telekommunikatsiya texnologiyalari (“Telekommunikatsiyalar”) 162,8 122,1 125.5 114.7 121,0 105,4 114.6 86.3
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb-ta`limi 141,7 114,0 121.2 96.0 112,6 97,4 91.3 90.8
Axborot xavfsizligi 190.6 128.2 135.7 135.7 130.2 122.1 120.4 107.6

2017-2018 o’quv yili uchun o’tish ballari 

Ta`lim yo’nalishi Davlat granti To’lov kontrakt
O’zbek Rus O’zbek Rus
Max Min Max Min Max Min Max Min
Kompyuter injiniringi (“Kompyuter injiniringi”, “AT-Servis”) 159,7 143,2 164,8 112,8 141,9 98,4 112,7 79,8
Dasturiy injiniring 161,0 129,7 160,3 107,6 129,1 117,2 107,5 99,3
Telekommunikatsiya texnologiyalari (“Telekommunikatsiyalar”) 202,9 122,1 116,9 100,8 121,3 98,2 94,5 77,8
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb-ta`limi 118,9 108,3 124,5 124,5 100,2 86,8 116,1 87,9
Axborot xavfsizligi 165,7 149,0 139,6 139,6 148,0 123,1 100,4 86,8