INTERAKTIV XIZMATLAR

                        

Kollektiv shartnomalar

MEHNAT SHARTNOMASI

34-son                                                                                                        02” sentyabr  2014y 

Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti

(TATU Farg’ona filiali) direktori

__________    Mirzakarimov Baxtiyor Abdusalamovich______________________

                                              (familiyasi, ismi, otasining ismi-to’liq)

u keyinchalik Ish beruvchi deb ataladi va fuqaro  Qayumov Axror Muminjonovich u  keyinchalik Ish bajaruvchi deb ataladi, ikkinchi tomondan, quyidagilar to’g’risida mazkur shartnomani tuzishdi.

1. SHartnoma mazmuni

1.1. Ish beruvchi  Ish bajaruvchini  “Axborot texnologiyalari”kaf.

   (bo’lim, kafedra nomi)

 Assistent

(shtat ro’yxati bo’yicha lavozimning to’liq nomi)

ishga qabul qilinsin..

1.2. SHartnoma muddati:

boshlanishi  “02”  sentyabr  2014 y                                                                                  

tugashi «01»  iyul 2015y.                   

           1.3. Sinov muddati   3 oy

    (sinov muddatsiz, sinov muddati davomligi)

                 2. Tomonlarning majburiyatlari.

         2.1. Ish bajaruvchi o’z lavozimiga ko’ra ishlarni zaruriy kasbiy darajada O’zbekiston Respublikasining amaldagi Mehnat Kodeksiga mos ravishda mazkur shartnomada va Ish beruvchining buyruqlari bilan ko’zda tutilgan shartlarda bajarish, shuningdek mehnat intizomiga rioya etish va Ichki tartib qoidalarining bajarish, xizmat sirlarini saqlash majburiyatlarini oladi.

2.2.  dotsent_________________________________________________________

                                                          (lavozimining nomi)                  

Ish bajaruvchi quyidagi vazifaga oid majburiyatlarni bajarishi shart:

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2.3. Ish bajaruvchi asosiy ishdan tashqari, quyidagi qo’shimcha majburiyatlarni bajarishni o’z zimmasiga oladi:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                             (qo’shimcha majburiyatlar sanab o’tiladi)

2.4. Ish beruvchi o’z zimmasiga qo’yidagi majburiyatlarni oladi:

a) Mazkur shartnomaning 2.2. va 2.3. bandlarida nazarda tutilgan Ish bajaruvchi faoliyati uchun moddiy-texnik sharoitlarni ta’minlash, ish joyida samarali mehnat uchun zaruriy shart-sharoitlarni yaratish;

b) Ish bajaruvchini malakasini bilim yurtlaridagi maxsus kurslarda shuningdek ishlab chiqarishda o’qishlarni tashkil etish bilan oshirishni ta’minlash;

v) Ish bajaruvchini o’z majburiyatlarini bajarish uchun zarur bo’lgan yo’riqnomalar, axborot materiallari, adabiyotlar bilan ta’minlash;

g) Har oyda YaTSning ish xaqi to’lab borish; bunda ish xaqining ushbu miqdori so’ngi deb belgilanmagan ish xaqi Ish beruvchining moliyaviy ahvoliga va Ish bajaruvchining o’z malakasining oshirish darajasiga, hamda uning mehnatdagi hissasini bog’liq ravishda ko’payish tomonga o’zgarish mumkin;

d) TATU Farg’ona filiali hodimlarini mukofotlash to’g’risidagi tasdiqlangan Nizomga muvofiq ravishda mukofotlar to’lab turish;

e) Har yili Ish bajaruchilarga kamida _24_ ish kunidan iborat bo’lgan mehnat ta’tilini berish;

j) Qonunchilik tomonidan ko’zda tutilgan tegishli jamg’armalarga, ijtimoiy sug’urta va nafaqa to’lab borish.

3. Tomonlarning javobgarligi.

3.1. SHartnoma bo’yicha o’z ustiga olgan majburiyatlarni bajarmagan yoki starlicha bajarmagan hollarga tomonlar qonunchilik va mazkur mehnat shartnomasiga mos ravishda javobgardilar.

3.2. 2.1. 2.2. 2.3. bandlarga sanab o’tilgan majburiyatlarni yetarlicha bajarmagan holda ish bajaruvchiga nisbatdan intizomiy chora ko’riladi. Bu holda mazkur shartnoma bekor qilinishi mumkin.

3.3. O’zbekiston Respublikasi Mehnat Kodeksiga va TATU Farg’ona filialining ichki tartib qoidalarining 17 bandiga muvofiq Ish beruvchining tashabbusi bilan, jumladan, professor-o’qituvchilar bilan tuzilgan mehnat shartnoma bekor qilinishi mumkin.

3.4. Agar Ish bajaruvchiga nisbatan O’zR MK ning 181-moddasida ko’zda tutilgan xayfsanlarning biri e’lon qilingan bo’lsa, unda qaytib olinmaguncha unga mukofot berilmaydi.

3.5. Ish bajaruvchi Ish beruvchiga moddiy zarar yetkazgan holda amaldagi qonunlarga ko’ra moddiy javobgar hisoblanadi.

3.6. Ish bajaruvchi shartnomaga ko’ra o’ziga olgan majburiyatlarni bajarmaganda Ish bajaruvchi shartnomani bekor qilishga haqli.

4. SHartnomani o’zgartirish, to’ldirish va qayta tuzish.

4.1. Mazkur shartnomaga o’zgarishlar va to’ldirishlar kiritish faqat tomonlarning yozma roziligi bilan ruxsat etildi.

4.2. Yangi vaziyatlar yuzaga kelganda (mehnat sharoiti, lavozimining o’zgarishi, boshqa bo’limga o’tkazishi va boshqa) tomonlarning roziligiga ko’ra shartnomani qayta tuzish mumkin.

5. Tomonlarning manzilgohi.

5.1. Ish beruvchi: Farg’ona, Mustaqillik ko’chasi, 185 uy.

5.2. Ish bajaruvchi: Pasport seriyasi AA 3036791

5.3. O’zbekiston tumani IIB  30.09.2013 y.

              (qachon va kim tomondan berilgan) __________________________________________________________________

Uy adresi: O’zbekiston tumani Nursux Q.F.Y Kakir maxallasi

Telefon:

6. Mazkur shartnoma ikki nusxada-har bir tomonga bittadan tuzilgan va Ish beruvchi hamda Ish bajaruvchi qo’l qo’ygan sanalardan kuchga kiradi.

7. Mazkur shartnomaga qo’shib beriladi:

a) Kadrlarni hisobga olish varaqasi:

b) Ma’lumoti kasbiy tayyorgarlik haqida diplom yoki boshqa xujjatlar nusxasi:

v)_________________________________________________________________(qo’shimcha xujjatlar)

g)_________________________________________________________________

 

Ish beruvchi                                                      Ish bajaruvchi

TATU Farg’ona                                      M.O’.                            Qosimov Abduxoshim

filiali direktori                                                                            Abdukaxxorovich

___________________                                                       __________________               (imzo)                                                                                             (imzo)

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.