“5330500 – Компьютер инжиниринги (Компьютер инжиниринги)” бакалавриат таълим йўналишининг 2017-2018 ўқув йилидаги битирувчи 4-курс талабалари учун тавсия этилаётган БМИ мавзулари


Компьютер инжиниринги” факультети “5330500 – Компьютер инжиниринги (Компьютер инжиниринги)” бакалавриат таълим йўналишининг 2017-2018 ўқув йилидаги битирувчи 4-курс талабалари учун тавсия этилаётган БМИ мавзулари

“Компьютер инжиниринги” факультети “5330500 – Компьютер инжиниринги (Компьютер инжиниринги)” бакалавриат таълим йўналишининг 2017-2018 ўқув йилидаги битирувчи 4-курс талабалари учун тавсия этилаётган БМИ мавзулари

Р Ў Й Ҳ А Т И

№           БМИ мвзулари

1. Меъёрий хужжатлар базасини яратиш жараёнларини автоматлаштириш ва уларни мониторинги дастурини ишлаб чиқиш

2. Маҳаллий телефон тармоқларида телекоммуникация хизматлари учун аризаларни ҳисобга олиш ва уларни ўтиш тартиби бўйича электрон дастур яратиш

3. “Ўзбекистон почтаси” ОАЖ Фарғона филиалида ахборот хавфсизлигини таъминлашда хавфсизлик серверларини бошқариш.

4. “Ўзбекистон почтаси” ОАЖ Фарғона филиалида корпоратив компьютер тармоғини ташкил этишнинг янги босқичларини яратиш.

5. “Ўзбекистон почтаси” ОАЖ Фарғона филиалида обунани электрон холда расмийлаштириш учун дастур яратиш.

6. “Ўзбекистон почтаси” ОАЖ Фарғона филиалида ходимлар бўлими учун дастур яратиш.

7. “Ўзбекистон почтаси” ОАЖ Фарғона филиалида товор моддий бойликлар электрон базасини яратиш.

8. Управление серверами безопасности при обеспечении информационной безопасности в Ферганском филиале ОАО “Узбекистон почтаси”.

9. Внедрение новых технологии при организации корпоративной компьютерной сети Ферганского филиала ОАО “Узбекистон почтаси”.

10. Создание электронной базы для центрального склада Ферганского филиала ОАО “Узбекистон почтаси”.

11. Фарғона компютер технологиялари касб-хунар коллежида "Талабаларни давоматини ва рейтингини мониторинг илиш" ахборот тизимини жорий етиш

12. Фарғона вилояти архив иши бошармасида "Архив ишини бошаришни автоматлаштирилган дастурий таъминоти" ни жорий етиш

13. Симсиз маълумотлар узатиш тизими(Wi-Fi, Wiмах)

14. Уяли алоқа тармоғи(CDМА, GSM, 3G)

15. Е1 оқимларини (поток) ташкил этиш ва улар ишлаш принципи

16. Телекоммуникация тизимида NGN принципи асосида алоқа сигналларини узатиш ва қабул қилиш.

17. Ўз.Рес да NGN лойихаси асосида алоқа тармоқларини  модернизация қилиш ва амалда фойдаланиш.

18. Телекоммуникация тизимида телеграф алоқаси

19. CDМА-450 стандартидаги мобил алоқа тизимини  ташкил этиш

20. Давлат интерактив хизматларининг телекоммуникация сохасида тутган ўрни

21. Оптик толали алоқа линияларини ташкил этиш ва фойдаланиш.

22. FTTX технологияси ва унинг афзалликлари

23. GPON технологиясининг ишлаш принципи ва уни жойларда ташкил этиш

24. Интернет хизматларини тақдим этишда замонавий технологияларни қўллаш

25. Алоқа транспорт тармоғини ташкил этиш ва улар хақида тушунча

26. C&C08 - алоқа узатиш қурилмалари

27. Сi3000 – станцияси ишлаш принципи ва жойларда фойдаланиш

28. Телекоммуникация тизимларида ахборот хавфсизлигини таъминлаш масалалари

29. Давлат бошарувида электрон рақамли имзодан фойдаланишни такомиллаштириш

30. Wеб технологияларга асосланган мобил телефонлар савдоси бўйича интернет дўконини яратиш

31. Китоб савдосини амалга оширувчи wеб сайт яратиш

32. Электрон рақамли имзо тахлили ва тадқиқи

33. Интернет бизнес марказ яратиш

34. "Архив" бўлимини ахборот тизимини яратиш

35. Видео маълумот узатиш тармоқларида MPLS протоколини қўллаш

36. Олий таълим муассасалари учун “Электрон кутубхона” интерактив хизматини яратиш

37. Меъёрий хужжатлар базасини яратиш жараёнларини автоматлаштириш ва уларни мониторинги дастурини ишлаб чиқиш

38. ЭҲМ ларда носозликларни бартараф қилиш бўйича эксперт тизим яратиш

39. Маҳаллий телефон тармоқларида телекоммуникация хизматлари учун аризаларни ҳисобга олиш ва уларни ўтиш тартиби бўйича электрон дастур яратиш

40. “Қўқон-нон” маъсулияти чекланган жамиятининг ходимлар бўлими иш жойини автоматлаштириш

41. Фарғона вилояти маҳалла оқсоқоллари ва маслаҳатчиларини малакасини ошириш маркази веб сайтининг интерактив хизматларини яратиш

42. CDMA стандартида маьлумот узатиш тезлигини ошириш усуллари

43. ТАТУ ФФ да талабаларни бахолашни автоматлаштирилган тизимини яратиш

44. Технологик жараённи автоматлаштирилган бошқариш тизими(тжабт)нинг архитектураси. Автоматлаштиришнинг тарқатилган тизимлари. Кўп даражали архитектура

45.  ТАТУ Фарғона филиали “Ички якуний назоратлари”ни учун клиент – сервер архитектураси ёрдамида“тестер” номли дастур яратиш.

46. “Саховат текс” номли ишлаб чиқариш корхонасида автоматлашган иш жойини яратиш

47. Статистик ва динамик рақамли тасвирларни сифатини тиклаш, ҳажмини камайтириш алгоритмлари ва дастурлари

48. Бешариқ ижтимоий - иқтисодиёт касб-ҳунар коллежи ўқув соатлари фондини хисоблаш дастурини  яратиш

49. Чуст ижтимоий иқтисодиёт ва сервис касб-ҳунар коллежининг расмий веб сайтини яратиш

50. Сигналларга рақамли ишлов бериш протсессорларини тадбиқ етишнинг асосий йўналишлари

51. Риштон иқтисодиёт сервиз касб-ҳунар коллежи нинг кадрлар бўлимини автоматлштирилган тизимини яратиш

52. Спецификации волоконно-оптического/етернет оборудования и/а Сериес. Проект подключения системы и/а Сериес к глобальной сети с помощи волоконно-оптического оборудования

53. Наманган давлат университети маркетинг бўлимини автоматлаштирилган тизимини яратиш

54. "ALFA INVEST" суғурта компаниясида моддий бойликларни рўйхатга олувчи маълумотлар базасини яратиш

55. Сигналларга рақамли ишлов бериш терминларининг ахборот технологияларида қўлланилиши

56. "Ёш дастурчиларни қўллаб қувватлаш маркази" маъсулияти чекланган жамияти Наманган вилояти бўлимининг веб сайтини яратиш

57. "Alfa Invest" суғурта компаниясида автоматлаштирилган иш ўрнини яратиш

58. Рақамли қурилмаларнинг математик ва мантиқий асослари фанидан электрон ўқув қўлланма яратиш

59. Оптик толали алоқа линияларини ташкил этиш ва фойдаланиш

60. Обйектга йўналтирилган дастурлаш тиллари фанидан интерактив ўқув дастурини яратиш

61. Мобил телефонларда ишловчи инглизча-ўзбекча дастури яратиш

62. Ишлаб чиқариш корхоналарининг кадрлар бўлими иш жойини автоматлаштирилган тизимини яратиш

63. Фарғона компьютер технологиялари касб-хунар коллежида "Талабаларни давоматини ва рейтингини мониторинг илиш" ахборот тизимини жорий етиш

64. Е1 оқимларини (поток) ташкил этиш ва улар ишлаш принципи

65. Фарғона автоойна МЧЖда мавжуд транспортларни хисобга олишни автоматлаштирилган ахборот тизимини яратиш

66. Тизимли моделлаштириш ва лойиҳалаш асослари фанидан электрон ўқув қўлланма яратиш

67. Ўзбекистон-Россия "Факел" МЧЖ қўшма корхонаси Наманган вилояти бўлимининг ходимлар бўлими иш жойини автоматлаштириш

68. Фарғона вилояти архив иши бошқармасида "Архив ишини бошқаришни автоматлаштирилган дастурий таьминоти" ни жорий етиш

69. Фарғона вилояти Соғлиқни сақлаш бошқармаси тиббий ускуналар ва ашиёларни хисобга олувчу автоматлшган ахборот тизимини яратиш

70. Андроид смартфонлар учун дарс жадвалини қайд қилувчи дастур яратиш

71. Фарғона алоқа коллежи учун “Алоқа ўлчов техникаси” фанидан электрон ўқув қулланма яратиш.

72. Қишлоқ хакимлик пунктида иш юритиш тизимини  ишлаб чиқиш

73. Чуст АгротехсервисМТП” МЧЖ учун “Фермерларга хизмат кўрсатиш бўйича бухгалтерия хисоботларини счетлар бўйича жойлаштириш” дастурий таъминотини яратиш

74. Туман “Маҳалла” ҳайрия жамғармаси фонди ахборот-маълумот тизимини яратиш

75. Веб технологиялардан фойдаланиб товарларни сотиш ва сотиб олиш сайтини яратиш

76. "Арголит" фирмаси ходимларининг ойлик маошини хисоблаш дастурий таъминотини яратиш.

77. PHP, MySQL  дан фойдаланиб Веб сайтлар яратишни ўргатувчи  электрон дарслик яратиш

78. Андижон вилоят Хўжаобод Педагогика ва ижтимоий иқтисодиёт коллежи расмий веб сайтини ятариш

79. Бухгалтерия бўлимини автоматлаштирилган ахборот тизимини яратиш (Кувасой саноат касб хунар коллежи мисолида)

80. Андижонпахтасаноат худудий акциядорлик бирлашмаси, пахта хом ашёсини қайта ишлаш бўлими учун ахборот тизими яратиш.

81. Учкўприк туманидаги "Мехригиё" хусусий корхонаси бухгалтерия бўлимини дастурий таъминотини яратиш.

82. "MARGTORGSNAB" маъсуляти чекланган жамиятини иш жараёнини дастурий таъминотини яратиш.

83. Қўштепа туман Почта алоқа бўлимларини абонентлардан обуна қабул қилиш ва обунага буюрма бериш учун эксперт тизими яратиш.

84. Почта алоқа бўлимларида пул ўтказмаларини автоматлаштирилган ахборот тизимини яратиш.

85. Олтиариқ маъиший хизмат кўрсатиш касб хунар коллежи веб сайтини яратиш.

86. Вилоят касаба уюшмалари бирлашмаси кенгаши учун «Соғломлаштириш бўйича имтиёзли йўлланмалар ҳисобини юритиш» га мўлжалланган маълумотлар базасини бошқарув тизимини яратиш.

87. Тошлоқ туман "Оқ олтин" ёзги болалар оромгохини бухгалтерия бўлимини дастурий таъминотини яратиш.

88. Шахсий компьютерларни йиғиш учун ахборот – маслахат тизимини яратиш

89. Андижон вилояти Булоқбоши туманида жойлашган 12 - ўрта таълим мактаби жихозларини рўйхатга олиш ва уларни рўйхатдан чиқаришни автоматлаштирилган дастурий таъминоти

90. Автотеххизмат-Нур хусусий фирмасини автомобил эхтиёт қисмларини базага кирим чиқим қилиш ва пул муомалаларини    бошқариш тизимини яратиш.

91. Фарғона вилояти хокимлиги хузуридаги компьютерлаштириш маркази давлат унитар корхонасининг телефон ракамларини назорат килувчи маълумотлар омборини яратиш.

92. Қўқон компьютер технологиялари коллежи ўқитувчи ходимларини ойлик ва йиллик пед юкламаларини хисобловчи дастурий таъминотни яратиш.

93. Пахта етиштирувчи хўжаликлар томонидан топширилган пахта хом ашёси қийматини белгиланган давлат нормативлари бўйича хисоблаш дастурини тузиш.

94. Асака автомобилсозлик касб - хунар коллежини талабалар маълумотлар омборини яратиш.

95. PHP, MySQL  дан фойдаланиб савдо қилувчи электрон дўкон яратиш

96. Олий ўқув юрти талабалар балларни шакллантирувчи дастурий таъминот яратиш

97. Носоз комьютер техникаларига ташхис қўйиш учун эксперт тизими яратиш

98. Киргули саноат ва қурилиш касб хунар коллежига ўқувчилар қабули учун дастурий таъминот яратиш.

99. Фарғона DAEWOO TEXTILE маъсуляти чекланган жамияти банк операцияларини назорат қилувчи дастурий таъминотни тузиш.

100. Инглиз тилини ўргатувчи электрон ўқув кулланма яратиш.  PHP дастурлаш тили асосида.

101. Олий ўқув юрти "Ўқитувчи журнали ва семестр қайдномаси" дастурий таъминотини яратиш.

102. Фарғона шахар "Сув окава" ташкилотини абонентлар билан ишлаш бўлими учун дастурий таъминот тузиш.

103. Олий ўқув юрти талабалари ҳақида маълумот берувчи ва семестр якунлари бўйича маълумотлар базасини яратиш.

104. Талабалар давомоти ва балларини назорат килиш дастурий таъминоти администратор ойнаси интерфейсини яратиш

105. Фарғона вилоят статистика бошқармасининг бухгалтерия бўлимини автоматлаштирилган ахборот тизимини яратиш.

106. Тошлоқ тумани пахта қайта ишлаш заводи омборини автоматлаштирилган маълумотлар базасини яратиш

107. Қишлоқ қурилиш касб хунар коллежи амалиёт устахоналарида, ишлаб чиқариларилган тайёр махсулотларни назорат қилувчи автоматлаштирилган ахборот тизими яратиш.

108. Фарғона вилояти соғлиқни сақлаш бошқармаси тиббиёт ходимларини рўйхатга олишни автоматлаштирилган ахборот тизимини  яратиш

109. FER-TIPDOK МЧЖ мижозлардан буюртма қабул қилиш ва буюртмани назорат қилишни автоматлаштирилган ахборот тизимини яратиш

110. Марғилон хизмат кўрсатиш ва сервис касб-хунар коллежи бухгалтерия бўлими учун моддий қийматларни хисобга олиш дастурини яратиш

111. Боғдод қишлоқ хўжалик касб-хунар коллежи ходимлар бўлимини автоматлаштирилган тизимини яратиш.

112. Мед фарм сервис Фарғона МЧЖ тайёр махсулотларни базага киритиш, чиқариш жараёнини ва пул муомалаларини бошқариш тизимини яратиш.

113. Ёзёвон Иқтисодиёт коллежида ўқитувчи ходимларни йиллик дарс юкламаси жараёнини дастурий таъминотини тузиш.

114. Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки Риштон филиали кредит бўлими автоматлаштирилган ахборот тизимини яратиш.

115. Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи ходимлар бўлими автоматлаштирилган ахборот тизимини яратиш

116. Фарғона вилояти соғлиқни сақлаш бошқармаси моддий қийматларини рўйхатга олишни автоматлаштирилган маълумотлар базасини яратиш

117. "Водийгазтаъминот" Олтиариқ туман филиали бухгалтерия бўлимини автоматлаштирилган ахборот тизимини яратиш.

118. Чуст қишлоқ хўжалиги касб-хунар коллежи ахборот ресурс маркази  электрон каталогини яратиш

119. Фарғона вилоят “Матбуот тарқатувчи” шўъба корхонаси обуналарни рўйхатга олиш бўлимини автоматлаштириш ва on-line бошқарув тизимини яратиш.

120. Миллий банк Шахрихон филиали пластик бўлимини, абонентларга пластик карта тарқатиш иш фаолиятини дастурий таъминотини тузиш.

121. Фарғона вилоят “Матбуот тарқатувчи” шўъба корхонаси обуналарни жўнатиш ва тарқатиш бўлимини автоматлаштириш ва on-line бошқарув тизимини яратиш.

122. "Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи" ходимларини ойлик маошини хисоблаш дастурий таъминотини яратиш.

123. Фарғона нефтни қайта ишлаш заводида мавжуд транспортларни хисобга олишни  автоматлаштирилган ахборот тизимини яратиш

124. Фарғона вилояти "Энергомаркази"  ОАЖ расмий Web сахифасини яратиш.

125. Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи бухгалтерия бўлими учун моддий қийматларни хисобга олувчи  автоматлаштирилган ахборот тизимини яратиш

126. "Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи" нефтни кайта ишлаш жараёнида ажраладиган хом ашёларни назорат қилиш дастурий таъминотини тузиш.

127. Фарғона шахар ТЕТ-2001 МЧЖ эхтиёт қисмларини хисобга олишни автоматлаштирилган  тизимини яратиш.

128. Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи тайёр нефть махсулотларини хисобга олишни  автоматлаштирилган ахборот тизимини яратиш

129. "Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи" банк хисоб ракамидаги пул операцияларини назорат қилиш учун ахборот тизимини яратиш.

130. Honewell фирмасининг EXPERION PKS ишчи станциясининг бошқарув тизими

131. Фарғона шахар 26-АТС бухгалтерия бўлими учун ходимлар иш хақини хисоблаш дастурини яратиш

132. Риштон тумани 1 ўрта таълим мактаби ўқитувчи ходимларини ойлик маошини хисоблаш дастурини тузиш.

133. Риштон почта алоқа хизматлари ташкилотининг нафақахурларга нафақа тарқатиш жараёнини дастурий таъминотини яратиш.

134. Uz-CORAM маъсуляти чекланган жамиятининг ишлаб чиқариш жараёнини автоматлаштирилган тизимини яратиш.

135. Олтиариқ туман хокимятининг тадбиркорлар билан ишлаш бўлими учун автоматлаштирилган ахборот тизими яратиш.

136. "ФАРГОHАПИВО" ишлаб чикариш кооперативи транспорт воситаларини хисобга олиш ва назорат қилиш дастурий таъминотини яратиш

137. CDMA-450 тизимида “ZiyoNet” тармоғидан фойдаланиш учун мультимедиали ўқув-услубий мажмуа яратиш.

138. “Ўзбекистон почтаси” ОАЖ Фарғона филиали қимматли қоғозлар билан ишлаш бўлими маълумотлар базаси

139. Ўзбекистон алоқа ва ахборотлаштириш агентлиги таркибидаги корхоналар иш фаолиятига оид меъёрий-хуқуқий асосларни ёритувчи web-сахифа яратиш.

140. Фарғона вилояти академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари ҳудудий бошқармасининг расмий Web сайтини яратиш

141. Фарғона вилоятида CDMA-450 симсиз алоқа тармоғи тизимини режалаштириш ва барпо этиш

142. Фарғона вилояти “Электромагнит мослашув хизмати” учун электрон имзо алмашинуви дастурий таъминотини яратиш.

143. Фарғона вилояти “Электромагнит мослашув хизмати”да радиоэлектрон воситаларни фойдаланишга рухсатномаларини маълумотлар банки базасини яратиш.

144. WDM технологиясини ўрганиш ва инструктаж қилиш жараёнига мультимедиали илова яратиш

145. Фарғона вилояти алоқа тизимидаги “Халқа” топологиясини ўрганиш ва инструктаж қилиш жараёнига мультимедиали илова яратиш

146. ZnP2 тип яримўтказгичларида суюқ гелий температурасида экситонлар фотолюминесценциясини хисоблаш кинетик яқинлашувининг  дастурий таъминотини яратиш.

147. Касб-ҳунар коллежи ўқитувчиларининг тарификация жадвалини ташкиллаш учун дастурий таъминот яратиш

148. Ўзбекистон алоқа ва ахборотлаштириш агентлиги таркибидаги корхоналар иш фаолиятига оид меъёрий-хуқуқий асосларни ёритувчи web-сахифа яратиш.

149. Абонентлар учун электрон тўловларни ташкил этишни SMS ёрдамида таъминловчи дастурий таъминотини Delphi дастурлаш тилида яратиш (Қўқон шахар газ таъминоти корхонаси мисолида).

150. Info Channel Designer - SCALA дастурий воситаси ёрдамида мультимедиа иловаларини яратиш

151. Олий ўқув юртлари учун дарс жадвали тузишнинг автоматлаштирилган дастурий таъминотини яратиш

152. Ўзбекча-инглизча мультимедиали луғат дастурини яратиш

153. Олий таълим муассасалари учун иқтидорли талабалар билан ишлаш бўлими ишини автоматлаштирилган тизимини яратиш

154. Вилоят “Матбуот тарқатувчи” шуъба корхонасининг буюртмаларни қабул қилиш бўлими иш фаолиятини автоматлаштириш.

155. Маиший истеъмолчилар томонидан электр энергияси ишлатилишини хисобловчи дастурий таъминотни яратиш

156. Ахборотларни чиқиб кетиши усуллари ва унга қарши курашиш чора тадбирларини тахлил қилиш

157. Реклама лойиҳаларини жойлаштириш учун мўлжалланган интернет-майдончасини криптография воситалари асосида ташкил этиш.

158. Чуст тумани «Qal'ai-Poyon» фирмаси учун моддий қийматликлар хисоби дастурий таъминотини Delphi дастурлаш тилида яратиш 

159. “FarSaidInvest”  фирмасининг мижозларга хизмат кўрсатиш бўлимининг автоматлаштирилган иш ўрнини яратиш

160. Вилоят “Матбуот тарқатувчи” шуъба корхонасига ойлик маош хисобловчи дастурий таъминот яратиш.

161. Фарғона шаҳар Микрокредитбанки пластик карталари билан ишлаш бўлимини автоматлаштирилган иш жойини яратиш

162. Фарғона вилояти Бандликка кўмаклашувчи Маркази учун бўш иш ўринлари хақида маълумот берувчи (интерактив) Web-саҳифа маълумотлар базаси ва уни бошқарув тизимини яратиш.

163. Оптик толали алоқа кабеллари технологиясини ўрганиш ва инструктаж қилиш жараёнига мультимедиали илова яратиш

164. “Fargonaavtotransxizmat” МЧЖ да автобуслар ҳаракати диспетчерлик хизматини автоматлаштирилган иш ўрнини яратиш

165. Вилоят “Матбуот тарқатувчи” шуъба корхонаси моддий таъминотини руйхатга олувчи бухгалтерининг иш фаолиятини автоматлаштириш.

166. Фарғона шахри бўйича кўчмас мулк савдоси билан шуғулланувчи “HOUSE and OFFICE” хусусий фирмасининг web-сахифасини яратиш

167. Узлуксиз сигналарни умумлашган Фурье қаторига ёйиш билан коэффициентларни ҳисоблаш дастурини VisualBasic дастурлаш тилида яратиш

168. "Фарғона нон" очик турдаги акциядорлик жамияти моддий қийматликлари хисобини ташкил этувчи дастурий воситани яратиш

169. Фарғона вилоят Ахборот кутубхона маркази Web саҳифаси ва бошқарув тизими дастурий таъминотини яратиш

170. ТАТУ Фарғона филиали учун «Контракт тўловлар назорати» маълумотлар базасини яратиш

171. “Ўзбекистон почтаси” ОАЖ Фарғона филиали ишчи ходимларининг ижтимоий суғуртаси маълумотлар базасини яратиш

172. Фазода эгри сиртлар билан чегараланган объект хажмини Монте-Карло усулидан фойдаланиб тақрибий хисоблаш дастурий таъминотини яратиш.

173. “Фарғона–Автотрансхизмат” корхонаси транспорт воситаларини хисобга олиш ва назорат қилиш дастурини яратиш

174. “Ўзбекистон почтаси” ОАЖ Фарғона филиали Данғара тумани почта алоқа бўлими учун автоматлаштирилган иш жойини яратиш

175. Вилоят “Матбуот тарқатувчи” шуъба корхонасининг обуна бўлими иш фаолиятини автоматлаштирилган тизимини ўрганиш.

176. “Ўзбекистон почтаси” ОАЖ Наманган филиалининг расмий сайтини яратиш ва интернетга жойлаш

177. "Талаба-Резьюме" ахборот-маълумотлар базасини дастурий таъминотини яратиш

178. С# дастурлаш тили ёрдамида узбекча браузерни яратиш

179. Вилоят “Матбуот тарқатувчи” шуъба корхонаси газета омбори иш фаолиятини автоматлаштириш.

180. Телевидение кўрсатувларининг таъсирчанлигини оширишда компьютер техникаси имкониятларидан фойдаланиш

181. Суюқ кристалларда ионлар каналлашувидан хосил бўлган электронлар стационар концентрациясини хисоблашнинг дастурини яратиш (Delphi дастурлаш тилида).

182. “Интернет - Банкинг” электрон тўловлар тизимидан фойдаланувчилар учун электрон маълумотнома яратиш.

183. ФарДУ қошидаги 3-сонли академик лицейи консультатив марказининг автоматлаштирилган тизимини яратиш.

184. Давлат алоқа инспекцияси “Ишонч телефони”га тушаётган мурожатларни назорати дастурини ишлаб чиқиш.

185. Вилоят “Матбуот тарқатувчи” шуъба корхонасининг чакана савдо бўлими иш фаолиятини автоматлаштириш.

186. Наманган вилояти “Матбуот тарқатувчи” шўъба корхонасининг расмий сайтини яратиш ва интернетга жойлаш

187. SDH технологиясини ўрганиш ва инструктаж қилиш жараёнига мультимедиали илова яратиш

188. PDH технологиясини ўрганиш ва инструктаж қилиш жараёнига мультимедиали илова яратиш

189. Оптик толали алоқа тизимларида ахборот хавфсизлигини таъминловчи оптоэлектрон усул дастурий таъминоти

190. SDH технологияси асосида ишловчи OSN-3500 ва OSN-2500 қурилмасини ўрганиш ва инструктаж қилиш жараёнига мультимедиали илова яратиш

191. “Ўзбекистон почтаси” ОАЖ Фарғона филиалида ижро интизоми назоратининг электрон иловасини яратиш

192. C++ дастурлаш тили ёрдамида хом-ашё омборхонасининг  автоматлаштирилган рўйхатга олиш  маълумотлар базасини яратиш (“Фарғона АЗОТ ОАЖ”  мисолида).

193. Оптик толали алоқа тизимларида ахборотлардан рухсатсиз фойдаланиш усуллари дастурий тахлили

194. Оптик толали алоқа линияларида ахборотлардан рухсат этилмаган холда фойдаланишдан шовқинсимон сигналлар ёрдамида химояланиш усули дастурий таъминоти

195. Наманган вилоят Чуст Ижтимоий-иқтисодиёт ва сервис касб-хунар коллежи АРМнинг абонентлар булимини автоматлаштирилган иш жойини яратиш  (Delphi дастурлаш тилида)

196. Фарғона вилоят хокимлиги ташкилий назорат гуруҳи учун маълумотлар базаси ва уни бошқариш дастурини яратиш

197. Сервис корхоналари учун "Касса аппаратлар кўриги ва назорати" дастурий воситасини яратиш (Чуст электрон техник маркази мисолида)

198. Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи технологик жараёнларини автоматик бошқариш тизими бўлими ходимларининг маълумотлар базасини яратиш

199. Фарғона вилояти соғлиқни сақлаш бошқармаси ўрта тиббий  ходимларини аттестациядан ўтқазиш учун автоматлашган тест тизимини администратор ва ҳисобот бўлимларини яратиш

200. Фарғона вилояти соғлиқни сақлаш бошқармаси ўрта тиббий  ходимларини аттестациядан ўтқазиш учун автоматлашган тест тизимини яратиш

201. Наманган вилоят ҳокимлигини локал компьютер тармоғини лойиҳасини яратиш

202. Разработка официального динамического ВЕБ сайта с функцией online заказа товара с доставкой на дом  для аптеки «APOLLO» г. Ферганы 

203. Разработка программы учёта оценок студентов “Семестровка”, программного комплекса “ДЕКАНАТ” для деканата факультета Компьютерный инжиниринг Ферганского филиала ТУИТ.

204. Разработка интерфейса программного комплекса “ДЕКАНАТ” для деканата факультета Компьютерный инжиниринг Ферганского филиала ТУИТ.

205. Создание автоматизированной информационной системы контроля и управления банковских операций совместного предприятия "Uz HUNWOO Enginering"

206. Создание структурированного курса дистанционного обучения в среде Мооdl (модульная объектно-ориентированная динамическая среда)

207. Автоматизированная система учета для конструкторско-технологического бюро "Евразия ТАПО-Диск" Фергана

208. Создание системы управления денежными операциями и приходо-расходного учета запасных частей на предприятии "ЕLEGANT AVTO BIZNES"

209. Разработка базы данных учёта продаж квартир новых построенных много этажнных домах в городе Фергане

210. Разработка мультимедийного приложения на тему "Автоматическое регулирование частоты вращения комплексного машинного агрегата (КМА-2) цеха АК-72 М"

211. Создание автоматизированной системы для отдела работы с абонентами предприятия ООО"VODIY KOMUNAL SERVIS" города Ферганы

212. Создание автоматизированной информационной системы для диагностики заболеваний и контроля оплаты оказанных услуг в клиниках.

213. Разработка программы для подготовки приказа стипендий студентов, программного комплекса “ДЕКАНАТ” для деканата факультета Компьютерный инжиниринг Ферганского филиала ТУИТ.

214. Создание автоматизированной системы для автотранспортного отдела ОАО "ФаргонаАзот"

215. Разработка системы управления Веб сайта СМS.

216. Программное обеспечение системы PlantScape. Display Builder. Control Builder. Quick Builder. Разработать графический дисплей для управления установкой «Обработки сульфатов» цеха ХМД с привязкой на тренды, необходимыми блокировками и сигнализацией.

217. Система plantScane. Архитектура. Принципы построения. Гибридный контроллер. Прикладные программы. Сетевые средства. Разработать схему супервизорного управления установки «Обработки сульфатов» цеха ХМД на основе гибридного контроллера с управляющим процессором С200 фирмы Onewell

218. Развитие информационно-коммуникационных технологий. Проект развития сетевых соединений на предприятии, а также улучшение качества связи интернет

219. Каскадное регулирование системы CCC. Автоматизация процессов конверсии аммиака в контактных аппаратах

220. Создание интерактивного электронного пособия по предмету "Компьютерная грамотность" для Ферганского колледжа связи

221. Разработка программы автоматизации процесса подбора запчастей для ремонта автомобиля

222. The web-development e-mail with e-signature

223.  Создание системы управления содержимым сайта с помощью PHP и неряционной БД MongoDB

224. Разработка электронное учебное пособия по предмету “Телекомуникационные передачи связи” для Ферганского коледжа связи.

225. Построение логических схем поз. TC101, LC318 и SV402 цеха Аммиак-3, используя соответствующие программные обеспечения АСУ американской компании Honeywell.

226. Проектирование и строительство базовой станции стандарта CDMA-450  филиала УзМобайл . Обьект Маргелан АТС 237

227. Подготовка подключения полевых датчиков и устройств регулирования к DCSи SafetyManager. Загрузка логики управления в контроллеры.

228. DCS – построение логики автоматического управления поршнем компрессора воздуха (поз. 402 цеха «Аммиак-3»)

229. Проектирование и строительство базовой станции стандарта CDMA-450  филиала УзМобайл .Обьект Кокандский хлопкоочистительный завод  

230. Управление серверами безопасности при обеспечении информационной безопасности в Ферганском филиале ОАО “Узбекистон почтаси”.

231. Разработка базы данных учёта материальных ценностей для Ферганского колледжа связи(на основе ВЕБ технологий)

232. “Uzsongwoo” МЧЖ веб сайтини яратиш

233. Creation of an elctronik manual on the subject “Database Manegmant system” for student of the faculty “Computer injiniring”

234. Жамоатчилик асосида фаолият юритувчи Қизил-қиёқ МФЙ ишини автоматлаштириш

235. “Фарғона Ибратли Бекам” нодавлат таълим муассасасига қарашли “Ибратли Бегим” ўқув маркази веб сайтини яратиш

236. Фарғона вилояти Тошлоқ тумани “Muslimabonu Grant” МЧЖ расмий web сайтини яратиш

237. Тошлоқ тумани “Водий Евро Фарм плюс” МЧЖда товарларни сотиб олишни автоматлаштирувчи тизим яратиш  

238. “Umarov Dilmurod” МЧЖ қурилиш моллари савдосини назоратини амалга оширувчи дастурий маҳсулот яратиш

239. Dasturiy injiniringi yo’nalishi talabalari uchun “Tizimli tahlil va talablar” fanidan elektron darslik yaratish

240. Фурқат тумани қишлоқ хўжалиги касб-ҳунар коллежи веб сайтини яратиш

241. “Rishton farovon fayz” хусусий ишлаб чиқариш фирмаси учун иш жараёнини автоатлаштирувчи дастурий таъминот яратиш

242. AKT sohasida kasb ta’limi yo’nalishi talabalari uchun “Ma’lumotlar bazasi” fanidan elektron darslik yaratish

243. Фарғона вилояти Олтиариқ тумани “Saidov Davronbek Baxtiyorjon o`g`li” МЧЖ хусусий корхонасини расмий web сайтини яратиш

244. «Дастурий инжиниринги» йўналиши талабалари учун “Дастурий таъминот иқтисодиёти” фанидан мультимедиали электрон дарслик яратиш

245. Фарғона тумани Дехқонобод МФЙ учун автоматлаштирилган маълумотлар базасини яратиш

246. “Naxor guli” хусусий фирмасида товарлар айланмасини назорат қилувчи автоматлаштирилган дастур яратиш(Creating an automatic software that monitors transferred products in the private company namely “Naxor guli”)

247. Automation of greenhouse control in arduino environment

248. “Компьютер инжиниринги” йўналиши талабалари учун “Дастурлаш инжиниринги” фанидан электрон дарслик яратиш 

249. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жойлашган меҳмонхоналар ҳақида маълумот берувчи илова яратиш

250. Сунъий интеллек фанидан электрон ўқув услубий кўрсатма тайёрлаш

251. “Ho`janazar G`oyibnazar o`g`li Huvaydo” ziyoratgohining vertual sayohat dasturi.

252. Creation of an avtomated system by the arduino to provide the secruite of the building LLS “Nursux Ziyo”

253. Кредит савдо дўкони учун мижозлар билан ишловчи автоматлаштирилган тизим яратиш

254. Creating Web Site for

District Territorial Medical Affiliation of Rishtan

Rural Family Polyclinic №47

255. “Ziyodil Shifo” хусусий корхонаси ходимлар бўлимини автоматлаштириш

256. “Top Pharm Service” ОАЖ учун товарларни ҳисобга олувчи автоматлаштирилган дастурий таъминот яратиш

257. “Nodirjon Trans Servis” МЧЖ учун автотранспорт воситаларига лицензия беришни автоматлаштириш

258. Мобил қурилмалар учун дастурий воситалар фанидан электрон ўқув мажмуа яратиш

259. Марғилон банк коллежи учун “Иқтисодий ахборотларни компьютерда қайта ишлаш” фанидан электрон ишланма яратиш

260. “Jasur Imkon Fayz” МЧЖнинг бухгалтерия бўлимини автоматлаштириш

261. Ўзбекистон Қизил ярим ой жамияти Фарғона вилояти Қўқон шаҳар ташкилоти

262. Боғдод тумани “Иттифоқ” маҳалла фуқаролар йиғини веб сайтини яратиш

263. Windows операцион тизими учун “Эслатма” номли дастурий таъминот яратиш

264. Қўқон шаҳар “Худоёрхон ўрдаси” тарих музейи учун виртуал саёҳат дастурини яратиш

265. Фарғона вилояти ахборот ресурс маркази учун автоматлаштирилган тизим яратиш

266. Ўзқишлоқлизинг савдо ишини автоматлаштирувчи дастурий таъминот яратиш

267. Проектирование и разработка интернет магазина по продаже компьютерного оборудования для ООО «Рахмонжон таъмир»

268. Разработка автоматизированного рабочего места для сотрудников ООО «Жигули Сервис»

269. Система сбора и анализа данных с мобильных устройств на основе пульса человека


Qaytish© MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI FARG'ONA FILIALI 2018