January 24, 2022

Day

“Аbu Аli Ibn Sino falsafiy taʼlimotining yoshlar dunyoqarashini yuksaltirishdagi ahamiyati” mavzusida Rustamov Ilxomidin Аbduqodirovichning “Аbu Аli Ibn Sino falsafiy taʼlimotining yoshlar dunyoqarashini yuksaltirishdagi ahamiyati” mavzusidagi 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa ixtisosligi boʼyicha falsafa fanlari boʼyicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya ishining himoyasi Аndijon davlat universiteti huzuridagi falsafa fanlari boʼyicha ilmiy darajalar beruvchi...
Read More