Head of the departnment

Bilolov Inomzhon Uktamovich

 

History of “Information-educational technologies” department.

The Department “Professional Education” was organized by the decision No. 7 of the Scientific Council of the Fergana Branch of the TUIT of May 5, 2008 and the order of the Director of the Branch No. 06-44 / 2 of June 2.

The main staff of the department employs 8 teachers, including 1 PhD, 2 senior teacher and 5 assistants. In addition, 2 PhD teachers work on the basis of compatibility. The scientific potential of department is 33%.

The department conducts classes in the subjects “Pedagogy”, “Pedagogical technologies and pedagogical skills”, “Methods of teaching special disciplines”, “Methods of teaching computer science”, “Technologies and means of distance learning”, “Pedagogical software”, “Professional psychology” «Modern educational technical means», «The basis of consulting», «Educational technologies». In 2008-2012, the first head of the department have had the candidate of physical and mathematical sciences Mirzakarimova B.A. In 2012-2015 T.Umammkulov have had worked as a head of department associate professor. Since 2015 associate professor S. Abdurakhmanov has been working as the head of the department.

The department has established cooperation with TUIT, FerSU, FerPI, Fergana branch of TMA, ASU, NamSU.

The department conducts scientific and methodological work, the main direction is the introduction of information and communication technologies in education. The faculty of the department develops new pedagogical technologies, the introduction of effective teaching methods and other scientific topics. Also members of the department participate in international, republican scientific conferences with scientific articles and theses. In addition, all teachers of the department were trained in advanced training courses.

The department carries out scientific research based on economic contracts. Teaching staff of the department transfer knowledge in the field of ICT in professional colleges and academic lyceums. At present, cooperation with industrial enterprises is being established. For example, an agreement was made with the scientific production enterprise “QUARTZ”.

Electronic versions of educational and methodical complexes on the subjects of the department are prepared at the department. Electronic variants are placed in the center of information resources of the branch and on all computers of the department.

Current day of department

Since September 2013 year, the department called as “Information educational technologies”.

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor S.Abdurakhmanov head the chair since 2015. Conducts theoretical and practical classes in all areas of bachelor’s degree and masters.

In the 2018-2019 academic year, the main staff of the department employs 8 teachers and 3 part-time teachers. Four of them in the main staff are associate professors, 2 associate professors and the rest work as assistants. The scientific potential of the department is 50%.

The main tasks of the department are the preparation of leading bachelors and masters in modern information technology, the preservation of methodological and research work. The information and resource center of the branch provided courses of lectures and methodological developments developed by teachers of the department. They are used by students. The reading room is equipped with computers and electronic textbooks.

Professors and teachers of the department are actively involved in the preparation of fellows.

The department has a plan for working with gifted students, and they are given special attention. Each teacher leading subjects attached gifted students and they receive practical help in writing scientific articles and guidelines.

Directions and specialties of the department:

Direction of education:

 1. 5350400 – Professional education in the field of information and communication technologies
 2. 5350300 – Information Security

List of disciplines taught at the department

Bachelor:

 1. Multimedia applications in education
 2. Real time systems
 3. Real time systems. External systems
 4. Methods of teaching computer science and information technology.
 5. Digital technologies in education
 6. Introduction to education
 7. Pedagogy. Psychology
 8. Curriculum, assessment and assessment
 9. Educational multimedia projects.
 10. Theory and methods of teaching programming languages.
 11. Introduction to Machine Learning
 12. Quality of education and systems of its assessment.
 13. Creative competence and methods of its development.
 14. Mobile applications in education.
 15. Technologies for creating electronic educational resources.

Master’s degree:

 1. Guidance of a master’s thesis.

PROFESSOR-TEACHERS OF THE DEPARTMENT

 1. Bilolov Inomzhon Uktamovich – head of the department.
 2. Abdurakhmonov Sultonali Mukaramovich – associate professor.
 3. Khaidarov Abbos Anvarovich – associate professor.
 4. Radjabova Khurshida Khusanbaevna – assistant.
 5. Abdullajonova Nurzoda Nurmukhammadovna – assistant.
 6. Sotvoldiev Dilshod Marufovich – assistant.

Part-time associate professors and teachers

 1. Mirzakulov Abdurasul Melikuzievich – associate professor.

Textbooks and tutorials

 1. S.M.Abduraxmonov. Real time systems. Textbook. 2018 y. 148 b. Fergana, Poligraf Super Servis LLC
 2. I.O`.Bilolov. Technologies for creating e-learning resources. Textbook. 2018 y. 252b. Fergana, Poligraf Super Servis LLC
 3. S.M.Abduraxmonov. Education management. Textbook. 2019 y. 202 b. Fergana, Poligraf Super Servis LLC
 4. A.M.Mirzakulov, S.M.Abduraxmonov. Basics of learning Visual C ++ programming language. Textbook. 2019 y. 182 b. Fergana, Poligraf Super Servis LLC
 5. I.O`.Bilolov. Pedagogical software and pedagogical web design. Textbook. 2019 y. 235b. Fergana, “Poligraf Super Servis” LLC.
 6. I.U.Bilolov. Introduction to education. Uchebnoe posobie. 2020g. 270 p. Fergana, Poligraf Super Servis LLC.
 7. S.M.Abduraxmonov. Access to LaTex. Textbook. 2021 y. 215 b. Fergana, Poligraf Super Servis LLC
 8. A.A.Khaydarov. Basics of teaching computer science and specialty subjects. Textbook. 2021 y. 120b. Fergana, Poligraf Super Servis LLC.

Scientific articles

 1. Abduraxmonov S.M. Avtomatizirovannaya sistema upravleniya texnologicheskim protsessam postroyennaya na udalennыx mikroprotsessornыx modulyax. // FerPI, nauchno-texnicheskiy jurnal. 2018, vыpusk. str.51-55.
 2. Abduraxmonov S.M.,Rajabov M.J., Rajabova X.X. Pedagogik kasbiy faoliyat deformatsiyalari tadqiqoti// FerPI, nauchno-texnicheskiy jurnal. 2018 vыpusk str.178-182.
 3. Abduraxmonov M., Bilolov I.U. Zamonaviy elektron ta’lim resurslarini yaratish texnologiyalari//FerPI, nauchno-texnicheskiy jurnal 2018, Spets.vыpusk. str.189-192
 4. A’zamov T.N., Abduraxmonov S.M. Matematicheskiye modeli protsessa proizvodstva keramicheskix izdeliy.// FerPI, nauchno-texnicheskiy jurnal. 2018, Spets.vыpusk str.45-50
 5. Rajabova X., Rajabov M. Televizion ishontirish yoki manipulyatsiya// World social sclence. Scientific-practical journal, 2018 №6(6)  125-127
 6. Bilolov, U. Xudoynazarov. Ma’lumotlarni simmetrik shifrlash algoritmlarida foydalaniladigan bir tomonlama funksiyalar// FerPI, nauchno-texnicheskiy jurnal. 2018, Spets.vыpusk. str.133-141
 7. A. Primova, S.N. Iskandarova, U.U. Xudoynazarov. Zadachi mnogokriterialnoy optimizatsii pri nechetkom zadanii kriteriyev.// FerPI, nauchno-texnicheskiy jurnal.2018, Spets.vыpusk. str.127-132
 8. Xaydarov A.A. Vliyaniye otjiga na tolщinu kristallicheskix lameley polikapramida. FerPI, nauchno-texnicheskiy jurnal. 2018, Spets.vыpusk. str.182-184.
 9. M., Bilolov I.O‘. Zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalar yordamida intellektual o‘qitish tizimlarini tashkil etish. “Muxammad al-Xorazmiy izdoshlari” mavzusidagi Respublika ilmiy-texnikaviy anjumani. TATU Urgench filiali, 2018 yil, 94-96 betlar.
 10. M., Bilolov I.O‘. Zamonaviy elektron ta’lim resurslarini yaratish bo‘yicha tavsiyalar. FarDU ilmiy xabarlar. №5-son 2018 y. 17-22 betlar.
 11. M., Bilolov I.U. Universalnыy testovыy paket dlya kontrolya znaniy po informatsionno-kommunikatsionnoy texnologii. IV mejdunarodnoy konferensii po Opticheskim i fotoelektricheskim yavleniyam v poluprovodnikovыx mikro- i nanostrukturax. Chast 3. Fergana 2018, str. 44-46
 12. Abdullajonova N.N., Xomidova N.Yu. Oliy ta’lim tizimida elektron darsliklarga qo‘yilayotgan normativ talablar va ularning amalda qo‘llanilishi// World social sclence. Scientific-practical journal. 2018. №6(6) . str.3-4
 13. Abdullajonova N.N . Preimuщestva i nedostatki ispolzovaniya multimedia v obuchenii shkolnikov// World social sclence. Scientific-practical journal. 2018. №6(6) . str.4-5
 14. Abdullajonova N.N, Xudoynazarov U.U., K voprosu ob ekspertnыx obuchayuщix sistemax// World social sclence. Scientific-practical journal. 2018. №6(6) . str.6-7
 15. Turdimatov M.M..Metodы vыchisleniy i algoritmicheskiy realizatsii standartnыx funksiy// FerPI, nauchno-texnicheskiy jurnal. 2018, vыpusk. str.144-147.
 16. Turdimatov M.M.,Askarova Sh. Approksimator dlya vыchisleniya spetsialnыx funksiy// Farg‘ona vodiysi xududlaridagi maxalliy xom-ashyolardan foydalanish asosida import o‘rnini bosuvchi max. i/ch dolzarb muammolari. Namangan shaxri. 2018 Xalqaro konferensiya. Str 406-408
 17. Xakimova D.N. Informatsionnыe i kommunikatsionnыe texnologii vliyaniye na obrazovaniye v texnicheskom obslujivaniye. //Mirovaya nauka mejdunarodnoye nauchnoye izdaniye. oktabr, 2018 N10 (19). Rossiya. str. 193.
 18. Xakimova D.N., Karimov U, Tulkinov Z. Zadachi postroyeniya grajdanskogo obщestva// Mejdunarodnыy nauchno-prakticheskiy jurnal «Teoriya i praktika sovremennoy nauki» oktabr, 2018 N10 (40). Rossiya. Str 193.
 19. Xakimova D.N., Karimov U, Xalilov L. Informatsionnoye i kommunikatsionnoye texnologii vliyaniye na obrazovaniye v texnicheskom obslujivaniye// Elektronnoye nauchno-prakticheskoye periodicheskoye izdaniye «Mirovaya nauka». oktabr, 2018 Rossiya. N10 (19). Str 193
 20. A.Niyozmetova, Z.Sh.Jurayev, D.N.Xakimova. K odnomu podxodu naxojdeniya analiticheskogo resheniya nelineynogo programmirovaniya v nechetkoy srede.// FerPI, nauchno-texnicheskiy jurnal. 2018 Spets.vыpusk. str 97-101.
 21. Abduraxmonov S.M.. Zamonaviy avtomatik boshqarish qurilmalari asosida loyihalangan suv resurslarini boshqarish tizimlari. // Zamonaviy ishlab chiqarishning ish samaradorligi va energo-resurs tejamkorligini oshirish muammolari/ Halqaro konferensiya. 3-4 oktabr 2018. Andijo str.594-597.