Ilmiy salohiyat

2022-2023 o‘quv yili bo‘yicha hozirgi vaqtda filialda 107 nafar asosiy shtatdagi professor-o‘qituvchilar faoliyat olib boradi hamda ulardan 41 nafari ilmiy darajaga ega. Bu esa ilmiy salohiyatni 38,3 % ini tashkil etadi. Jumladan, ulardan 1 nafari (0,9 %) fan doktori (Dsc)- professorlar, 40 nafari (37,3 %) fan nomzodi (PhD)- dotsentlardir.