Ilmiy salohiyat

2021-2022 o‘quv yili bo‘yicha hozirgi vaqtda filialda 110 nafar asosiy shtatdagi professor-o‘qituvchilar faoliyat olib boradi hamda ulardan  30 nafari ilmiy darajaga ega. Bu esa ilmiy salohiyatni 27,3% ini tashkil etadi. Jumladan, ulardan  1 nafari (0,9 %) fan doktori (Dsc)- professorlar, 29 nafari (26,4%) fan nomzodi (PhD)- dotsentlardir.