Oliy ta’limda ta’lim sifati bo’yicha so’rovnomada ishtirok eting