2020-2021 o‘quv yili davomida “Telekommunikatsiya injiniringi” kafedrasida olib borilayotgan ishlar

1. Katta o‘qituvchi N.M Jo‘rayev tomonidan “Telekommunikatsiya tarmoqlariga texnik xizmat ko‘rsatish” nomli darslik

2. Kafedra dotsentlari B.Djalilov, R.Nurdinova va O.Rayimjonova, tomonidan “Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish” nomli o‘quv qo‘llanma

3.Kafedra mudiri O.Rayimjonova, dotsent B.Djalilov assistentlar G.Jo‘rayeva va Sh.Ergashevlar tomonidan “Raqamli elektronika” nomli o‘quv qo‘llanma

4.Kafedra mudiri O.Rayimjonova tomonidan “Magistral turboprovodlardagi gaz va suyuqliklarni oqimini nazorat va diagnostika qilishning texnik, algoritmik, dasturiy ta’minoti va uslublari” nomli monografiya chop etildi.

5. “Farg‘ona Azot” AO bilan ““Исследование радиопомех влияюших на работу датчиков вибрации, и разработка решений по их устранению” nomli 12000000 (O‘n ikki million) so‘mlik xo‘jalik shartnomasi imzolandi va tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

6. “O‘zbektelekom” AK bilan “Повышение эффективности функционирования систем электроснабжения предприятия телекоммуникации Ферганского филиала АК Узбектелеком с использованием альтернативных источников энергии” nomli 29500000 (Yigirma to‘qqiz million besh yuz ming) so‘mlik xo‘jalik shartnomasi imzolandi va tadqiqot ishlari olib borilmoqda.