Abituriyent nimalarga shaxsan javobgar ekanligini bilasizmi?

Abituriyent quyidagilarga shaxsan javobgar hisoblanadi (https://lex.uz/docs/3646570#3678492):

? javoblar varaqasini havo rang pastali sharikli ruchka bilan to‘ldirish;

? javoblar varaqasini bukmaslik, marker chizig‘iga yozmaslik, javoblar varaqasi raqami ostida joylashgan doirachalarni bo‘yamaslik;

? javoblar varaqasi bilim darajasini belgilovchi asosiy hujjat bo‘lganligi uchun uni to‘g‘ri to‘ldirish;

? belgilangan vaqt tugaguniga qadar test topshiriqlari kitobida mavjud test topshiriqlarini bajargan holda javoblar varaqasining mos tartib raqamidagi tegishli doirachalarini bo‘yab, test topshiriqlari kitobini va unga mos bo‘lgan javoblar varaqasini guruh nazoratchisiga topshirish

Manba: dtm.uz