“Al-Farg’oniy avlodlari” elektron ilmiy jurnali. 1(1)-son, 2023-yil