«Al-Farg‘oniy avlodlari» elektron ilmiy jurnali ISSN (2181-4252)) raqam olib, ro‘yxatdan o‘tdi.

🟢 Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filialining muassisligidagi «Al-Farg‘oniy avlodlari» elektron ilmiy jurnali ISSN (2181-4252)) raqam olib, ro‘yxatdan o‘tdi.

🌎 Xalqaro standart seriya raqami (ISSN) – mazkur raqam bloklari ISSN Xalqaro markazi tomonidan o’rnatiladi va taqsimlanadi. Mazkur raqamlar seriyali tarzda chop etiladigan nashrlarga beriladi.