Alisher Navoiy ijodida Vatan tuyg’usi mavzusida ijodiy kecha tashkilladi

O’zbek tili va gumanitar fanlar kafedrasi 2-TTJ da “Alisher Navoiy ijodida Vatan tuyg’usi” mavzusida noan’anaviy ijodiy kecha tashkilladi.

Talabalarga Navoiy hayoti va ijodi bo’yicha ma’lumotlar berildi, g’azallaridan mumtoz qo’shiqlar kuylandi, “Sabr kosasi”, “Bodam soat” kabi turli interaktiv o’yinlar talabalarni fikrlashga, chaqqonlikka chorladi, ayniqsa, XV asrdan Navoiyning kirib kelishi talabalar uchun yanada qiziqarli bo’ldi.