Birinchi bosqich talabalarining guruhlar bo’yicha taqsimoti