Filiali hodimlaridan iborat Ishchi guruh Farg’ona viloyati Bag’dod tumanida aholi ijtimoiy holatlarini o’rganish va uni bartaraf etish bo’yicha tashrif buyurdilar