Ilmiy-tadqiqotchilarining Ilmiy seminari bo‘lib o‘tdi

TATU Farg’ona filialida ilmiy-innovatsion faoliyat samaradorligini yanada rivojlantirish maqsadida filial miqyosidagi ilmiy seminarlar doimiy tashkillangan.

 1. Jurayeva Muqaddamxon
  Mavzu: Til sathlarining neyrolingvistik tabiati
  Mutaxassislik shifri: 10.00.11- Til nazariyasi. Amaliy komputer lingvistikasi
  BuIlmiy rahbar: f.f.f.d, dotsent Nargiza Rustamovna Umarova.
 2. Qodirov Xatamjon
  Mavzu: Maktab fizika kursining “Magnit maydoni” bo‘limini o‘qitishda dasturiy ta‘minotlardan foydalanishni takomillashtirish
  Mutaxassislik shifri: 13.00.02-Ta‘lim va tarbiya nazariyasi ma metodikasi
  Ilmiy rahbar: p.f.n. Zaxidov Ibroximjon Obidjonovich.

Ushbu ilmiy-tadqiqotchilar tasdiqlangan mavzulari bilan ilmiy-tadqiqot ishlarining natijalari muhokamasi yuzasidan navbatdagi ilmiy-seminar bo’lib o’tdi.