Kadirov Abdumalik Matkarimovich fan doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya ishini 100 % ovoz bilan himoya qilindi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg’ona filiali O’zbek tili va gumanitar fanlar kafedrasi dotsenti Kadirov Abdumalik Matkarimovichning 08.00.03 – “Sanoat iqtisodiyoti” ixtisosligi bo‘yicha “Sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta’minlash metodologiyasini takomillashtirish” mavzusidagi fan doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya ishi Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.03/30.07.2022.I.16.05 raqamli Ilmiy kengashning 2023-yil 7-iyuldagi majlisida 100 % ovoz bilan himoya qilindi.