Mandat 2022

Kunduzgi ta’lim shakli:

60610З00 – Axborot xavfsizligi (sohalar bo’yicha) (o’zbekcha)

60610500 – Kompyuter injiniringi: Kompyuter injiniringi (o’zbekcha)

60610500 – Kompyuter injiniringi: Kompyuter injiniringi (ruscha)

60610500 – Kompyuter injiniringi: AT-servis (o’zbekcha)

60610500 – Kompyuter injiniringi: AT-servis (ruscha)

60610600 – Dasturiy injiniring (o’zbekcha)

60610600 – Dasturiy injiniring (ruscha)

60611000 – Telekommunikatsiya texnologiyalari (“Telekommunikatsiyalar”) (o’zbekcha)

60611000 – Telekommunikatsiya texnologiyalari (“Telekommunikatsiyalar”) (ruscha)

60611300 – Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb ta’limi (o’zbekcha)

60611300 – Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb ta’limi (ruscha)

60310500 – Raqamli iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo’yicha) (o’zbekcha)

60611400 – Pochta aloqasi texnologiyasi (o’zbekcha)


Sirtqi ta’lim shakli:

60610З00 – Axborot xavfsizligi (sohalar bo’yicha) (o’zbekcha)

60610500 – Kompyuter injiniringi: Kompyuter injiniringi (o’zbekcha)

60610500 – Kompyuter injiniringi: Kompyuter injiniringi (ruscha)

60610500 – Kompyuter injiniringi: AT-servis (o’zbekcha)

60610600 – Dasturiy injiniring (o’zbekcha)

60611000 – Telekommunikatsiya texnologiyalari (“Telekommunikatsiyalar”) (o’zbekcha)

60611000 – Telekommunikatsiya texnologiyalari (“Telekommunikatsiyalar”) (ruscha)

60611400 – Pochta aloqasi texnologiyasi (o’zbekcha)


Masofaviy ta’lim shakli:

60610500 – Kompyuter injiniringi: Kompyuter injiniringi (o’zbekcha)

60610600 – Dasturiy injiniring (o’zbekcha)


Avvalgi yillardagi mandat: