Monitoring va ichki nazorat bo’limi uslubchisi

Tojiboyeva Dilafruz Raxmonberdiyevna

Telefon: +998916581185

Elektron manzil: dilytadjibaeva@gmail.com

Ichki  nazorat va monitoring bo’limining asosiy  vazifalari.

 • TATU Farg’ona filialida O’zbekiston Respublikasining oliy ta’limga oid qonunlari, vazirlikning Xay’at  qarori, buyruqlari va boshqa xujjatlari, shuningdek filial  ichki buyruqlari  va  qarorlarining bajarilishi  monitoringini olib borish;
 • filial professor-o’qituvchilar va o’quv-yordamchi xodimlar tarkibi ichki inspektsiyasini tashkil qilish va o’tkazish;                                                                                                  
 • kadrlar tayyorlash sifati va ta’lim oluvchilarning yuksak tayyorgarlik darajasiga nisbatan qo’yiladigan zarur talablarni belgilab beruvchi davlat ta’lim standartlariga va boshqa me’yoriy xujjatlarga amal qilinish nazoratini va monitoringini olib borish;
 • filialda ta’lim standartlarini joriy etish masalalari bo’yicha fakulьtetlar, kafedralar va boshqa tarkibiy bo’linmalarga amaliy va uslubiy yordam ko’rsatish;
 • filialning boshqarish organlariga ta’lim jarayonini islox qilish va takomillashtirish bo’yicha taxliliy materiallar va takliflar tayyorlash;
 • filial bo’yicha buyruqlar ijrosi nazoratini olib borish;  
 • filialda o’quv jarayonini taxlil qilish asosida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo’yicha bo’linmalarga amaliy va uslubiy yordam ko’rsatish;
 • professor-o’qituvchilar faoliyatini baxolashning reyting usullarining etilishini amalga oshirishda ishtirok etish;
 • kamchiliklar va muammolarni bartaraf etish va xal qilish bo’yicha aniq faktlarni filial rahbariyatiga taqdim etish;     
 • filial fakulьtetlari va kafedralarida xamda bo’lmlarida ta’lim standartlari va ta’limga oid  me’yoriy xujjatlariga amal qilinishini tekshirish;
 • filial  ilmiy kengash va boshqaruv yig’ilishlarida, fakulьtet va kafedralar yig’ilishlarida ishtirok etish;
 • filial  faoliyati bo’yicha  fakultetьlar, kafedralar va bo’limlaridan o’z xizmat vazifalarini bajarish uchun kerakli xujjatlarni talab qilish va masalaga oid mutaxassislarni jalb qilish;
 • kurs loyixasi ( ishlari ), bitiruv malakaviy ishlarni xamda magistrlik dissertatsiyani ximoya qilish, davlat attestattsiyalarining o’tkazilishini va barcha turdagi nazariy va amaliy mashg’ulotlarni ko’rib chiqish;
 • o’z xuquqi  doirasidagi masalalarni joylarda o’rganish uchun belgilangan tartibda filialning malakaviy professor-o’qituvchilari va xodimlarini jalb qilgan xolda guruxlar tuzi.