Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg’ona filiali talabalarini bilimlarini mustaqil sinab olish uchun test tizimini loyihalash