Oliy ta’limda masofaviy o’qitish sifati bo’yicha so’rovnomada ishtirok eting