«Oliy ta’limni raqamlashtirish sharoitida innovatsion o‘qitish tеxnologiyalarini qo’llash masalalari» mavzusiga bag‘ishlangan ilmiy-uslubiy anjumanda filialimiz ham ishtirok etdi