“Tabiiy fanlar” kafedrasi tomonidan 2022 yil 2 aprel kuni beg‘eraz yordam sifatida Farg‘ona shahar 1-umumiy o‘rta ta’lim maktabining fizika fanidan laboratoriya mashg‘ulotlarni o‘tkazish uchun laboratoriya jihozlari berildi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filialining “Tabiiy fanlar” kafedrasi nomidan Farg‘ona shahar 1-umumiy o‘rta ta’lim maktabi uchun fizika fanidan laboratoriya jihozlari.