The head of the department

Toxtasinov Dadaxon Farxodovich

Phone: +998911131811

E-mail: tukhtasinov2015@mail.ru


The history of the department

The department was founded in 2005. From 2005to 2007 Z. Haydarov was the head of the department.  From 2007 to 2012. K. Akbarov was the head of the department  from 2012 until now PhD S. Sabirov has been leading the department.

Main tasks of the department

Preparing bachelors and masters in the field of modern information technology, developing scientific, scientific-methodical, scientific and research work. Currently, 3 candidates of sciences, 4 senior lecturers, 5 assistants work at the department.

Disciplines taught at the department

 1. Physics
 2. Mathematic 1.
 3. Mathematic 2.
 4. Discrete Mathematics
 5. Mathematics. Probability Theory and Mathematical Statistics
 6. Numerical methods and programming, designing
 7. Numerical methods and linear programming

Teaching staff of the department

 • Salim Satievich Sabirov
 • Mirzajanov Mahmud Ahmedovich
 • Abdullaev Jamoliddin Solidzhonovich
 • Yusupov Yodgor Akbarovich
 • Nasriddinov Otadavlar Usubzhanovich
 • Tulakova Zieda Rivozhidinovna
 • Zharkinov Davron Umaralievich
 • Movlonov Pahlavon Ibrokhimovich
 • Rakhimov Yakubjon Abdurakhimovich
 • Shakirov Asror Murodzhonovich
 • Tulakova Saida Rivozhidinovna
 • Tolipov Nadir Isakovich
 • Kadyrov Khatamzhon Anvarovich
 • Madibragimova Iroda Mukhammedovna
 • Bozorkulov Adkham Abdujabborovich
 • Maniyozov Oybek Azatboevich

List of assistants to the department

 • Nabiev Muhammadjon Sherzodovich (laborant)
 • Nabiyeva Gulshanoy Ravshanovna (laborant)