Kadrlar bo’limi

Kadrlar bo’limi boshlig’i
Ismoilova Xafiza Ulmasovna
Tel: (0373) 226-82-57

Xodimlar bo’limi xodimlarining xizmat lavozimiga muvofiq

V A Z I F A L A R I

TATU Farg’ona filiali xodimlar bo’limi universitetining tarkibiy bo’limi hisoblanadi. KB filial Ustaviga, mazkur Nizom asosida ish yuritadi, o’z amaliy faoliyatida O’zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi, O’zbekiston Res’ublikasi Oliy va o’rta maxsus tahlimvazirligi buyruqlari, filial buyruq va ko’rsatmalarini dasturda amal qiladi. O’zbekiston Res’ublikasi qonunlari, Kadrlar tayyorlash milliy dasturini, ‘rezident Farmoyishlarni, Vazrlar Maxkamasining tahlim va yosh avlodni tarbiyalash, bilim berishxaqidagi qarorlarni amalda qo’llangan holda filial raxbariyati bilan birgalikda kerakli mutaxassislikka va malakaga ega bo’lgan, ish saviyasi, uslubi talabga javob bera oladigan professor-o’qituvchilar va xodimlar bilan tahminlashni tashkil etadi.

        Xodimlar bo’limi tarkibida ish turlari bo’yicha quyidagi guruhlar belgilanadi.

professor-o’qituvchilar, o’quv yordamchi, mahmuriy va xizmat ko’rsatuvchilar tarkibi bilan ishlash;

         Talabalar va yosh mutaxassislar bilan ishlash;

 1. Bo’lim boshlig’i

Xodimlar bo’limi boshlig’i filai direktori tomonidan ishga tayinlanadi va bo’shatiladi;

Xodimlar bo’limi boshlig’i lavozimida oliy yoki o’rta-maxsus mahlumotli kadrlar ishida kamida 5 yil stajga ega bo’lganlar ishga qabul qilinadi;

Xodimlar bo’limi boshlig’iO’zbekiston Res’ublikasining amaldagi qonunchiligiga, filal Ustaviga, xodimlar bo’limi Nizomiga hamda lavozimiy yo’riqnomaga amal qilishi zarur;

Xodimlar bo’limi filial nomlari yozilgan dumaloq muxrga ega.

Xodimlar bo’limining vazifalari:

Fakultetlar, kafedralar va boshqa tashkiliy tuzilmalarni kerakli mutaxassislik va tajribaga ega bo’lgan, ish saviyasi va uslubi talablarga javob bera oladigan xodimlar bilan tahminlashni tashkillash;

professor-o’qituvchi va xodimlarni ishga olish, ishdan bo’shatish, lavozimlarni o’zgartirish, rag’batlantirish va jazolash masalalarini muvofiqlashtirish;

professor-o’qituvchi, xodimlar va talabalar ish intizomini, ichki tartib qoidalari va O’zbekiston Res’ublikasi qonunlarini buzmasliklarini nazorat qilish;

Moliya-reja bo’limi bilan birgalikda shtatlar jadvalini  muvofiqlashtirish;

Kadrlar masalasi bo’yicha boshqa tashkilot va muassasalar bilan doimiy aloqada bo’lish;

Kadrlar bo’limi xodimlarining ishlarin nazorat qilish va muvofiqlashtirish;

professor-o’qituvchi va xodimlarning imzolarini tasdiqlash;

Kerakli buyruqlarni tegishli xujjatlarga asosan o’z vaqtida tayyorlash va ro’yxatga olish hamda nusxalarni tegishli dekanat va bo’limlarga yetkazishni muvofiqlashtirish;

Kadrlar bo’yicha hujjat va mahlumotlarni o’z vaqtida o’rnatilgan tartibda tegishli tashkilotlarga taqdim etilishini nazorat qilish;

professor-o’qituvchi va xodimlarga  zarur bo’lgan hujjatlarni, talabalarning di’lomlari va ilovalarni o’z vaqtida tayyorlanishini tashkillash, T-2 kartochkalarini  belgilangan tartibda olib borishni nazorat etish;

Xodimlarning ishga o’z vaqtida kelib-ketishlarini va ish joylarida mavjudliklarini nazorat qilishni boshqarish.

Xodimlar bo’limi ish yurituvchisining vazifalari

 • SHaxsiy tarkibni hisobga olish bilan bog’liq hujjatlar bilan ishlash;
 • Mehnat daftarchalariga tegishli yozuvlarni o’z vaqtida qayd qilish;
 • Xodimlarga shaxsiy ish jildini yuritish;
 • ‘ensiya tayinlash uchun zarur bo’lgan hujjatlarni tayyorlash;
 • professor-o’qituvchi va xodimlar kontingentini aniq ro’yxatga olish va xarakat daftarin yuritish;
 • O’rnatilgan tartibda hujjatlarni arxivga to’shirish;
 • Xodimlarning mehnat tahtillari jadvalini tuzish;
 • SHaxsiy tarkibga doir hujjatlar bilan ishlash;
 • Maxsus kartochka va daftarlarga tegishli yozuvlarni qayd qilish;
 • Xodimlarning shaxsiy jildlariga tegishli buyruq nusxalarini tikish;
 • Kasalik varaqalarni ro’yxatga olish va buxgalteriyaga taqdim etish;
 • Mexnat daftarchalari ochish, qabul qilish va to’shirish;
 • Boshqa tashkilotlardan kelgan xatlarga javob va mahlumotnomalar tayyorlash
 • Talabalar kontingentini aniq ro’yxatga olish;
 • Har oy, chorak, yarim va to’la yillik kontingenti xarakatini olib borish;
 • Boshqa tashkilotlardan tushgan so’rovnomalarga o’z vaqtida javob tayyorlash;
 • Yangi qabul bo’yicha talabalar hujjatlarini qabul qilish;
 • Bitiruvchilarga tegishli hujjatlar taqdim etilishini qayd qilish;
 • Sobiq talabalar hujjatlarini belgilangan muddatlarda o’rnatilgan tartibda arxivga to’shirish;
 • Talabalar kontingenti bo’yicha mahlumotlar tayyorlash;
 • Talabalarga tegishli buyruqlar nusxalarini ularning shaxsiy jildlariga tikish;
 • Boshqa tashkilotlardan kelgan xatlarga javob va mahlumotnomalar tayyorlash.
 • Xar oyda tuman aholini  ish bilan tahminlash va ijtimoiy himoyalash bo’limiga kvota joylar xaqida va ishchilar tarkibi xaqida mahlumot berish;
 • Nafaqa yoshiga yetgan professor-o’qituvchi va xodimlarning taqdimnoma va xujjatlarini to’g’ri tayyorlash va turar joylari bo’yicha ‘ensiya tayyorlash ijtimoiy-tahminot bo’limlariga to’shirilishini nazorat qilish;
 • Filialdagi barcha toifali o’qituvchi va xodimlarning belgilangan shaklda statistik hisobini olib borish;