Kafedra mudiri

Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna

Tel: +998999100406

E-mail: umurzakovadilnoz@gmail.com


Kafedra tarixi

Axborot texnologiyalari kafedrasi 2005 yil tashkil etilgan. 2005-2006 yillar  katta o’qituvchi N.I.Sottiboyev, 2006-2008 yillar texnika fanlari nomzodi, dotsent A.A.Xolmurzayev, 2008-2009 yillar texnika fnlari nomzodi, dotsent F.Yu.Polvonov, 2009-2011 yillar fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent A.G.Abduqodirov, 2011-2013 yillar texnika fanlari nomzodi, dotsent A.A.Xolmurzayev, 2013-2015 yillar Sh.A.Umarov, 2015 yil fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent D.A.Xalilovlar mudirlik lavozimlarida faoliyat olib borganlar. 2015 yil aprel oyidan buyon fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent A.G.Abduqodirov kafedra mudiri lavozmiga tayinlangan.

Kafedra oldidagi vazifalar

Kafedra jamoasi oldida zamonaviy axborot texnologiyalari sohasidagi yetuk bakalavr va magistrlar tayyorlash, o’quv, o’quv-uslubiy, ilmiy-tadqiqot, ma’naviy-ma’rifiy ishlarni oli borish vazifasi qo’yilgan. Hozirda kafedrada 4 nafar fan nomzodi, 7 nafar katta o’qituvchi, 11 nafar assistentlar faoliyat olib bormoqda.

Kafedra mas’ul yo’nalish va mutaxassisliklar:

Ta’lim yo’nalishlari:

 1. 5330500 – Kompyuter injiniringi (“Kompyuter injiniringi”)

Ta’lim mutaxassisliklari:

 1. 5A330501  – Kompyuter injiniringi (“Kompyuter tizimlarini loyixalash”)

Kafedrada o’qitiladigan fanlar ro’yxati

Ta’lim yo’nalishlari talabalari uchun:

 1. Muhandislik psixologiyasi (Kompyuter injiniringi yo’nalishi uchun)
 2. Tizimli modellashtirish va loyihalash asoslari
 3. Operatsion tizimlar va laboratoriya
 4. Axborot xavfsizligi
 5. Intelektual tizimlar
 6. Multimedia tizimlari va texnologiyalari
 7. Axborot tizimlarini loyihalash
 8. Tasvirlarga raqamli ishlov berish
 9. Operatsion tizimlar
 10. Linux Operatsion tizimi
 11. Dasturlash tillari
 12. Nutqni tanish algoritmlari

Ta’lim mutaxassisliklaritalabalari uchun:

 1. Axborot tizimlari
 2. Ilmiy tadqiqot metodologiyasi
 3. Dasturiy ta’minot injiniringi
 4. Industrial ilovalar
 5. Ma’lumotlar ombori va intelektual tahlil
 6. Mobil ilovalarini ishlab chiqish
 7. Kompyuter ko’rishi
 8. Maxsus fanlarni o’qitish uslubiyoti
 9. Kommunikatsion protokollar va IA
 10. GIS texnologiyasi va ilovalarini ishlab chiqish

Kafedra professor-o’qituvchilari ro’yxati

 • Abduqodirov Abduvahid Gapirovich (fizika-matematika fanlari nomzodi)
 • Halilov Durbek Aminjanovich (fizika-matematika fanlari nomzodi)
 • Porubay Oksana Vitaliyevna (katta o’qituvchi)
 • Xonto’raev Sardorbek Isroilovich (katta o’qituvchi)
 • Bazarbayev Mansurjon Rasuljonovich (katta o’qituvchi)
 • Xoitqulov Abdumalik Abdugopopovich (katta o’qituvchi)
 • Toxirov Rustam Solijonovich (katta o’qituvchi)
 • Ergashev Otabek Mirzapo’latovich (yordamchi)
 • Akramova Gulyora (assistent)
 • Ganieva Shaxrizoda (o’rinbosari)
 • Ergasheva Shaxnoza (yordamchi)
 • Mannonov Muzaffar (yordamchi)
 • Qodirov Elmurod (o’rinbosari)
 • Abdulhamidov Azizjon (yordamchi)

Kafedraning ilmiy-tadqiqot faoliyatining ustuvor yo’nalishlari

 • Signal va tasvirlarni raqamli qayta ishlash hamda mikroprotsessorlarni takomillashtirishda Xaara, Veyvlet o’zgartirishlaridan foydalanish (Sh.Umarov, N.Sottiboev);
 • Optik aloqa tizimlarida  axborot xavfsizligi (S.Xonto’raev);
 • Multimedia texnologiyalarini qo’llash orqali ta’limda axborot kommunikatsion texnologiyalarning rolini oshirish (Sh.Ergasheva)
 • Tarmoq operatsion tizimlarida axborot xavfsizligini yaratish usul va vositalari (A.Xoitqulov)
 • Ta’lim sohasida axborot kommunikatsion texnologiyalarni qo’llashda dasturiy ta’minot va virtual vositalar yaratish (M.Bazarboev)
 • Avtomatlashtirilgan ish o’rinlarini yaratishda Web texnologiyalardan foydalanish (D.Umurzaqova)
 • Ob’ektga yo’naltirilgan dasturlash tillari yordamida tarmoq dasturiy ta’minotlarini yaratish (R.Toxirov)

Darslik va o’quv qo’llanmalar yaratish

 • Xonto’raev S. Tizimli modellashtirish va loyixalash asoslari fanidan o’quv qo’llanma.
 • Umarov Sh. Axborot xavfsizligi fanidan o’quv qo’llanma.
 • Bazarbaev M.  Dasturlash asoslari bo’yicha kasb-hunar kollejlari uchun o’quv qo’llanma.

Fan dasturlari:

Ingliz tili

Fanlar (bakalavr)

  Ўзбек Рус Англ  
1   Операцион тизимлар Операционные системы Operating systems  
2   Маълумотлар тузилмаси ва алгоритми Алгоритмы и структуры данных Algorithms and data structures  
3   Булутли технологиялар Облачные технологии Cloud technologies  
4   Геоахборот тизимлар Геоинформационные технологии Geographic Information Technologies  
5   Ўрнатилган тизимлар Встроенные системы Embedded systems  
6   Сунъий интелект Искусственный интеллект Artificial intelligence  
7   Параллел компютерларнинг архитектураси ва дастурлаш Архитектура параллельных компьютеров и программирование Parallel Computer Architecture and Programming  
8   E-бизнес асослари ва мобил e-бизнес Основы Е-бизнеса и мобильного е-бизнеса Fundamentals of E-business and mobile e-business  
9   Инсон ва компьютер ўзаро таъсири Взаимодействие человека и компьютера Human-Computer Interaction  
10   Ўрнатилган тизимларнинг дастурий таъминотини ишлаб чиқиш Разработка программного обеспечения для встроенных систем Embedded Software Development  
11   Ўрнатилган тизимлар ва уларнинг дастурий таъминоти Встроенные системы и их программное обеспечение
Embedded systems and their software
 
12   Мултимедияга кириш Введение в мультимедиа Introduction to Multimedia  
13   Алгоритмларни лойихалаш Проектирование алгоритмов Algorithm Design  
14   Мултимедиа инжиниринги Мультимедиа инжиниринг Multimedia engineering    
15   Булутли хисоблаш Облачные вычисления Cloud computing  
16   Тақсимланган алгоритмлар ва тизимлар Распределенные алгоритмы и системы Distributed Algorithms and Systems  
17   Компьютерли моделлаштириш Компьютерное моделирование Computer modelling  
18   Ўрнатилган компютер тизимлари Встроенные компьютерные системы Embedded Computer Systems  
19   Сунъий тафаккур Искусственное мышление Artificial thinking  
20   Инсонга йўналтирилган дастурий таъминот дизайни Дизайн программного обеспечения, ориентированного на человека Human Centered Design  
21   Е-тўлов тизимлари е-платежные системы e-payment systems  

Fanlar (magistratura)

Ўзбек Рус Англ
1   Илмий-тадқиқот методалогияси Научно- исследовательская методология Scientific research methodology
2   Ахборотларни  излаш ва ажратиб олиш Поиск и извлечение информации Search and retrieve information
3   Амалий тизимли тахлил Практический системный анализ Practical Systems Analysis
4   Компьютер кўриши Компьютерное видение Computer Vision
5   Индустриал иловалар Индустриальные приложения Industrial application
6   Алгоритмларни лойихалаш ва таҳлил қилиш Проектирование и анализ алгоритмов Design and analysis of algorithms
7   Ubiquitous-соғлиқни сақлаш Ubiquitous в здравоохранении Ubiquitous in healthcare
8   Сунъий интеллект ва нейрон тармоқлари Искусственный интеллект и нейронные сети Artificial Intelligence and Neural Networks
9
VLSI тизимларини лойихалаш Проектирование VLSI систем VLSI systems design

Lavozim yo’riqnomalari:

0
Kompyuter